Giới thiệu

Trường Tiểu học Tân Tiến gồm có 5 khối lớp với 94 em học sinh. kg15