Tin tức

Xet tuyển đại học

Ngưỡng xét tuyển vào đại học là 15 điểm Chiều 28/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng tối thiểu thí sinh phải đạt được để xét tuyển vào…